Thiết bị kiểm tra cách điện TES-3660

  • LCD lớn với đồ thị thanh analog và màn hình kỹ thuật số.
  • Điện áp đầu ra 250V, 500V, 1000V để thử nghiệm MΩ cách điện.
  • Thử nghiệm cách điện với tự động chuyển sang đo điện áp.
  • Chức năng LoΩ and MΩ để kiểm tra các kết nối.