Thiết bị kiểm tra cài đặt Fluke 1664 FC

Kiểm tra điện áp xoay chiều
KIểm tra thiết bị kết nối đúng cách
Bảo vệ quá tải 660V
Kiểm tra thông mạch
Độ chính xác cao