Thước đo laser Fluke 424D

  • Đo khoảng cách tới 100 m (330 ft)
  • Độ chính xác nâng cao: ±1 mm (0,04 in)
  • Màn hình hiển thị 4 dòng hiển thị nhiều kết quả hơn
  • Bộ cảm biến độ nghiêng hỗ trợ đo chiều cao, cân bằng thủy bình và khoảng cách ngang gián tiếp khi đường ngắm bị chặn bởi một vật cản
  • Tính năng đo góc cho phép bạn xác định số đo góc của các góc công trình.
  • La bàn cung cấp “hướng” để đo khoảng cách
  • Lưu trữ 20 số đo hoàn chỉnh xem lại nhanh chóng