Túi đựng có móc nam châm Fluke CPAK

  • Nam châm treo gắn túi vào cửa tủ thép
  • Một túi chính và một túi phụ phía trước
  • 10 ngăn trong túi chính cho tua vít và kìm
  • Khóa kéo trên túi chính. Chốt móc và nút thắt ở túi trước.